Titulinis

Patvirtinta:
VšĮ Antavilių pensionatas
direktoriaus pavaduotoja
Birutė Šarakauskienė
2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. TV.7-26VŠĮ ANTAVILIŲ PENSIONATAS GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

(COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU, NESANT ĮSTAIGOJE KARANTINUI)

Parengta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 ,,Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. V-1539 ,,Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2020 m. liepos 9 d. rašto Nr. (10-13 16.1.17 E)2-37506 „Dėl Antavilių pensionato gyventojų lankymo“


Paskirtis:

Užtikrinti pensionato gyventojų, darbuotojų, ir svečių saugumą lankymo metu.


Valdymas:

 1. Šią tvarką valdo COVID-19 situacijų koordinatorė Zuzana Girkantaitė.
 2. Ši tvarka laikoma įstaigos sekretoriate.

Apimtis:

Ši tvarka yra taikoma visiems VšĮ Antavilių pensionato darbuotojams, gyventojams ir jų artimiesiems bei svečiams.


Atsakomybė:

Už tinkamą tvarkos palaikymą atsakinga COVID-19 situacijų koordinatorė ir personalas, kuris vykdys nurodymus: sargai-budėtojai, socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovas, vyriausiasis socialinis darbuotojas, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, individualios priežiūros specialistai.


Aprašymas:
  1. Būtina išankstinė registracija tel.: 85 23 73 224.
  2. Lankymo valandos darbo ir poilsio dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. Siuntiniai priimami kas dieną iki 19:30 val.
  3. Sargas – budėtojas lankytojus į pensionatą pakviečia po vieną.
  4. Lankytojas sargo – budėtojo akivaizdoje dezinfekuoja rankas nuosavą veido apsaugos priemonę pakeičia į sargo – budėtojo išduotą vienkartinę medicininę kaukę, kurią privalo dėvėti pensionate viso lankymo metu.
  5. Sargas – budėtojas lankytojui matuoja temperatūrą su bekontakčiu termometru ir žymi Lankytojų registracijos žurnale.
  6. Esant lankytojo temperatūrai 37°C ar daugiau, lankytojui neleidžiama lankyti gyventojo.
  7. Sargas – budėtojas pateikia lankytojui užpildyti deklaraciją, esant reikalui, padeda tai atlikti.
  8. Jei sargui – budėtojui kyla įtarimas dėl galimos lankytojo viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, jis iškviečia socialinės ir medicininės reabilitacijos vadovą ar budintį slaugytoją situacijos išsiaiškinimui.
  9. Sargas – budėtojas informuoja skyriaus socialinį darbuotoją apie lankytojo atvykimą.
  10. Lankymo laikas kambaryje – 15 min., lauke – iki 60 min.
  11. Skyriaus socialinis darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo primena lankytojams apie lankymo pabaigą.
  12. Socialinis darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo privalo pasitikti lankytoją ir jį palydėti į gyventojo kambarį, bei pasibaigus lankymo laikui, palydėti iki sargo – budėtojo posto.
  13. Sargas – budėtojas Lankytojų registracijos žurnale atžymi lankymo pabaigos laiką ir lankytojas pasirašo.
  14. Skyriaus slaugytojo padėjėjas ar individualios priežiūros specialistas po lankytojo vizito išvėdina ir išvalo gyventojo kambarį.

Parengė: COVID-19 situacijų koordinatorė Zuzana Girkantaitė