Parama

 

MIELI GLOBĖJAI IR KITI GERADARIAI

 

 

                      Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią 2021 m. skyrėte VŠĮ Antavilių pensionatui iš 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM).  

                      Prašytume ir būtume dėkingi, jei ir šiais metais  1,2% savo GPM sumos pervestumėte mūsų įstaigai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

 

                                                                                                             

Kviečiame skirti GPM dalį VŠĮ Antavilių pensionatas

 

                     Norint skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį, užpildykite ir pateikite prašymą elektroniniu būdu:

El. deklaravimo sistema (VMI EDS)

 

Jei jungiatės naudodamiesi savo banko internetine sistema, prisijungę pasirinkite „VMI paslaugos“.
 1. Įėję į EDS sistemą, kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir pasirinkite vieną dažniausiai pildomų – „Prašymas skirti paramą“ arba įveskite formos kodą FR0512 paieškoje.
 2. Pasirinkite pildyti tiesiogiai portale paspausdami pasaulio ikonėlę.

Pildydami formą nurodykite savo asmens duomenis (laukeliai 1–4, gali būti automatiškai užpildyti), pasirinkite mokestinį laikotarpį (5 laukelis), pažymėkite laukelį 6S (paramos gavėjams) ir užpildykite šiuos duomenis:

Gavėjo tipas (E1): 2
Gavėjo identifikacijos numeris (E2): 191784043
Mokesčio dalies paskirtis (E3) - galite palikti tuščią arba įrašyti projektą, kuriam skiriate paramą.
Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4): 1,20

Paramą galite skirti daugiau kaip 1 metams (bet ne daugiau nei 5 metams), tam užpildykite E5 laukelį.

 3. Užpildę visus duomenis viršuje dešiniajame kampe esančioje meniu juostoje pasirinkite Pateikti deklaraciją.

Prašymą už praėjusius metus pateikite iki š. m. gegužės 1 d.

Daugiau informacijos apie prašymo formos pildymą: 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/772189/Kaip+skirti+gyventoj%C5%B3+pajam%C5%B3+mokes%C4%8Dio+dal%C4%AF+%28GPM%29+paramai.pdf/3ca155be-f1c4-441e-e288-4d7ec36f461c?t=1644225218136