Įstaigos paskirtis

 

       VšĮ Antavilių pensionatas misija - teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagyvenusiems ir suaugusiems neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose.

 

       VšĮ Antavilių pensionatas uždaviniai:

    1. Užtikrinti ilgalaikę socialinę globą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatyta tvarka yra paskirta ilgalaikė socialinė globa.

       2. Pensionato gyventojams sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas.

       3. Paslaugų pagalba siekti maksimalios žmonių integracijos į bendruomenę.

       4. Skatinti įstaigos gyventojus pasirūpinti savimi, aktyvinti juos.