Apie mus

 

 

       Antavilių pensionato misija - teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą. pagyvenusiems ir suaugusiems neįgaliems asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose.

       Įstaigos uždaviniai:

       1. Užtikrinti ilgalaikę socialinę globą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatyta tvarka yra paskirta ilgalaikė socialinė globa.

       2. Pensionato gyventojams sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas.

       3. Paslaugų pagalba siekti maksimalios žmonių integracijos į bendruomenę.

       4. Skatinti įstaigos gyventojus pasirūpinti savimi, aktyvinti juos.

Pensionate senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia teikiamos kvalifikuotos ilgalaikės socialinės globos paslaugos:

       informavimas,

       konsultavimas,

       tarpininkavimas ir atstovavimas,

       apgyvendinimas,

       kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),

       darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

       laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),

       maitinimas,

       sveikatos priežiūros paslaugos (slauga),

       kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.