Apgyvendinimas

        Asmuo turi teisę pasirinkti socialinės globos namus ir, jam ar artimiesiems pageidaujant bei suderinus su administracija sudaromos sąlygos apsilankyti pensionate, prieš pradedant asmeniui teikti socialinę globą. Asmeniui ar artimiesiems giminaičiams įstaigos vadovas ar jo paskirtas asmuo informuoja apie gyvenimo sąlygas, teikiamas paslaugas, personalą, mokėjimo sąlygas ir suteikia kitą juos dominančią informaciją.

 

      Asmuo į pensionatą atvyksta turėdamas miesto ar rajono savivaldybės administracijos siuntimą, asmens tapatybę patvirtinančius ir kitus dokumentus. Prieš pasirašant sutartį asmuo yra supažindinamas su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis. Socialinė globa asmeniui teikiama pagal asmens ir globos namų pasirašyta dvišalę sutartį, kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, mokėjimo sąlygos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

 

          Apgyvendinami asmenys iš Vilniaus miesto ir kitų šalies savivaldybių ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai. 

 

          Pensionate gyventojai apgyvendinami vienviečiuose arba dviviečiuose kambariuose, kurie yra su balkonais arba be jų.